Huisregels & privacy

Regels zijn belangrijk. Dat zorgt voor veiligheid en duidelijkheid voor ons, voor de dames en voor de gasten. Alle zoals in het bedrijfsreglement én binnen wettelijke regels opgestelde regels, vind je hier op de website. Mochten er na het lezen ervan nog vragen zijn, geef een belletje en we leggen het graag uit. 

Wij staan garant voor jouw en onze veiligheid

robina profielfoto - Huisregels & Privacy AVG

Robina Klaassen

Eigenaresse van La Robina

Huisregels | Privacy AVG

In erotisch café La Robina is vrijwel elke vorm van seksbeleving op alle avonden toegestaan. Met inachtneming van alle wettelijke bepalingen en de hier nader genoemde fatsoensregels is een ieder vrij daar een eigen invulling aan te geven. 

Een uitzondering hierop is een verstikkingsspel ook wel ‘breath control’, en in extremere vorm, wurgseks genoemd. Dit is absoluut en in welke vorm dan ook niet toegestaan, dit op straffe van verwijdering.

 • Respecteer alle andere gasten en hun grenzen.
 • NEE betekent NEE, zowel verbaal als non-verbaal.
 • Het is niet OK om iemand ongevraagd aan te raken (frotteurisme). Vrouw onvriendelijk gedrag wordt niet getolereerd (zerotolerance beleid)
 • Vooraf douchen is verplicht.
 • Drugs en overmatig drank gebruik is niet toegestaan.
 • Respecteer andermans privacy en anonimiteit. Film, foto of andere opname apparatuur zijn streng verboden.
 • Kom verzorgd, besteed aandacht aan je uiterlijk, hygiëne en kleding. La Robina behoudt zich het recht je te weigeren indien de kleding op speciale aangegeven thema avonden niet voldoet.
 • Gebruik altijd een condoom bij het vrijen, ze zijn vrij verkrijgbaar aan de bar of neem ze zelf mee.
 • Iedereen die betrapt wordt op diefstal of dealen wordt voorgoed verwijderd uit La Robina. Tevens worden de autoriteiten ingeschakeld.
 • Breng geen vernielingen aan. Niet aan de eigendommen van La Robina noch aan eigendommen van gasten.
 • La Robina stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel verlies of diefstal. Berg waardevolle spullen altijd op in de daarvoor bestemde locker.
 • Maak gebruik van handdoeken, zorg dat de suite, kamer of ruimte weer schoon is na gebruik.
 • Boetes die ontstaan zijn door foutief of te lang parkeren bij een bezoek aan onze cafés vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Voyeurisme:

Voyeurisme is natuurlijk toegestaan, maar alleen op een respectabele afstand en alleen op onze aangegeven thema avonden. Kijken is niet hetzelfde als aanraken of proberen ongevraagd mee te doen.

Bij vragen, onduidelijkheden, klachten of anderszins wend je je tot de manager. Restitutie wordt niet verleend. 

 

Privacy | wet AVG

Je privacy is belangrijk!

Bij ons worden geen persoonlijke gegevens van klanten of bezoekers digitaal verwerkt en/of opgeslagen.

Camerabewaking:
Wij hanteren camerabewaking voor de veiligheid van onze klanten, bezoekers en werknemers. De beelden worden niet bewaard en dient uitsluitend om de algemene veiligheid te waarborgen. Indien noodzakelijk worden de beelden uitsluitend overhandigd aan justitie en/of politie. Het beeldmateriaal wordt alleen op het daarvoor gebruikte apparaat tijdelijk bewaard conform gebruik en algemene instellingen van het bewakingsmateriaal. Niets wordt extern of elders opgeslagen.

Ons ICT beleid:
Zoals eerder genoemd, wij slaan niets op. Ontvangen al dan niet verzonden emailberichten van of naar klanten wordt niet bewaard of opgeslagen. Na ontvangst en/of afhandeling of beantwoording worden deze verwijderd. Wij maken geen gebruik van cloud diensten. Wij maken gebruik van de externe diensten zoals Gmail en/of Outlook. Zij hanteren hun eigen privacy beleid waar wij geen invloed op hebben. Wij hanteren twee-staps beveiligingen en maken optimaal gebruik van de beveiliging die aanbevolen wordt door deze externe partijen. 

Geheimhoudingsverklaring:
De dames die die werkzaam zijn bij La Robina ondertekenen een geheimhoudingsverklaring om de privacy van de klanten te waarborgen. Deze geheimhoudingsverklaringen zijn rechtsgeldig. Bij het overtreden ervan zullen gepaste, juridische stappen worden ondernomen jegens de dame in kwestie.

Social Media: de gast of klant kiest er zelf en bewust voor om lid te worden van de facebookpagina. Derhalve kiest hij of zij er zelf voor foto´s of berichten te plaatsen. Deze berichten kunnen door de plaatser zelf verwijderd of veranderd worden. De berichten die zijn sturen naar facebook Messenger worden verwijderd opdat deze niet beantwoordt worden. Reageren op facebook gebeurt op persoonlijke titel van de eigenaresse. De facebook pagina staat openbaar en is voor iedereen zichtbaar. Derhalve is La Robina niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen of consequenties van het plaatsen van content door derden. Ongepast materiaal wordt onmiddellijk verwijderd. 

Nieuwsbrieven / SPAM beleid:
Wij sturen geen nieuwsbrieven naar mailadressen. Alle informatie die wij relevant achten, wordt op de website of in één van de clubs al dan niet beide clubs gepubliceerd. Wij sturen nooit reclame materiaal. Onze eigen aanbiedingen, promo’s en actie worden via social media of via de website kenbaar gemaakt. 

Publiceren van foto’s:
Wij publiceren nooit en te nimmer foto’s van klanten en bezoekers op social media of op de website. Wij maken ook geen foto’s van klanten en bezoekers. Mocht er een gast of een klant zijn die wel op de foto wil en hiervoor toestemming geeft, geeft daarmee niet per definitie toestemming tot publicatie ervan! Ook onze dames en overige gasten ofwel bezoekers mogen in de club of tijdens een escort geen foto’s maken van anderen. Dit is ten strengste verboden.

Vergeten of gevonden voorwerpen: het kan gebeuren dat een gast of klant zijn portemonnee of portefeuille vergeet met gevoelige en persoonlijke informatie. Wanneer dit gebeurt, zal de aanwezige manager dit item de eerstvolgende dag onmiddellijk naar het politiebureau brengen. Medewerkers van La Robina nemen in zulke gevallen zelf nooit contact op met de gast of klant. Dat geldt ook voor achtergelaten sleutels, mobiele telefoons en creditcards. E

Escort: om de veiligheid van onze dames te waarborgen, rijdt er altijd een chauffeur mee naar het opgegeven adres. Deze begeleidt de dame tot aan de deur en haalt haar op het afgesproken tijdstip weer op bij de deur. Het opgegeven adres en telefoonnummer wordt na afloop van de dienst vernietigd en verwijderd uit de navigatie. Voor navigatie wordt Google maps geraadpleegd. De tijdlijn hiervan is uitgeschakeld zodat niet achteraf gekeken kan worden naar deze gegevens. Ook hier geldt dat de dame een geheimhoudingsverklaring heeft. Bij calamiteiten worden de hulpdiensten ingeschakeld middels het bellen van 112. Bij onbehoorlijk gedrag van de klant, bij bedreiging, mishandeling, weigeren te betalen of ander onbehoorlijk gedrag, wordt aangifte gedaan. Hiervoor worden de persoonlijke gegevens doorgegeven aan de autoriteiten. 

Vertrouwenspersoon:
Binnen onze club is de eigenaresse tevens een vertrouwenspersoon. Er wordt niets vastgelegd op papier. Derhalve wordt er ook niets bewaard van wat er besproken is.

La Robina is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor hetgeen klanten of bezoekers onderling met elkaar bespreken of afspreken in de club. Wat zich dientengevolge van deze gesprekken buiten de clubs afspeelt, valt ook niet te verantwoorden bij La Robina. 

Meldingsplicht:
Bij het constateren of vermoeden van huiselijk geweld, drugsmisbruik, stalking, mishandeling, gedwongen prostitutie of verwaarlozing, kan het aanwezige personeel en/of de eigenaresse het besluit nemen hiervan een melding te maken bij de Politie, Veilig Thuis of het AMK. Indien nodig en/of gewenst, worden persoonlijke gegevens doorgegeven. Indien één van de dames het slachtoffer wordt van geweld of anderzijds van één van onze bezoekers of klant, wordt onmiddellijk melding gemaakt bij genoemde instanties. Zij dragen verder zorg voor de afhandeling van persoonlijk gegevens. Indien klanten of bezoekers zich misdragen binnen één van onze clubs, wordt deze de toegang tot een nader te bepalen datum ontzegd. Dit wordt nergens door La Robina vastgelegd. De politie wordt te allen tijde ingeschakeld bij overlast hetzij verbaal hetzij fysiek.

Onze site is gebouwd via WordPress. Zij hanteren ook een privacyverklaring. Deze lees je hier:  https://wordpress.org/about/privacy/

Inzage:
wil je inzage in ons privacy beleid? Dat kan. Er ligt een exemplaar op beide clubs.

Klacht indienen:
Heb je een klacht, opmerking of aanmerking? Dan kun je dit melden bij Robina Klaassen (eigenaresse). Dit mag via email, telefonisch of middels een persoonlijk gesprek We hanteren een ‘open door’ policy wat wil zeggen dat je altijd welkom bent om datgene te bespreken wat je wenst te bespreken. 

Het ‘op de pof’ fenomeen:
Dit beleid is in 2018 afgeschaft. Bonnen met namen die achter de bar of in kas bewaard blijven, is niet ons beleid. 

Jouw rechten:
– recht op privacy.
– recht op het indienen van klachten.

Opgemaakt te Sneek op 23 april 2019. Sindsdien zijn er geen wijzigingen opgetreden of klachten gekomen.